Forside


Double-click here to add your own text.

Velkommen til Haldager Vandværk

 

 

Servicemeddelelse:
Forbrugerne henstilles til at kontakte formanden, hvis man har mistanke om brud eller utætheder på ledningsnetter.


Når der har været trykfald på ledningsnettet, så vil enkelte forbrugere opleve, at deres vand ikke ser ud, som det plejer.

Hvis vandet er hvidligt, så er det blot luft, som er opløst i vandet og dermed på ingen måde farligt.

Hvis vandet er rødligt, så er det normalt okker mv., der som belægning i rørstrengen er blevet revet løs og bliver ført frem med vandet. Dette kan normalt afhjælpes ved at åbne alle vandhaner mv. i boligen i få minutter, således at stikledningen til ejendommen skylles ren. Okker er heller ikke på nogen måde farligt, men det kan selvfølgelig være æstetisk diskutabelt.

 

Vi gør opmærksom på, at alle vandinstallationer på forbrugerens matrikel er forbrugerens ansvarsområde. Kun selve måleren, der i øvrigt skal være frit tilgængelig, er vandværkets ansvarsområde. Derfor bør forbrugeren i videst muligt omfang selv undersøge og forsøge at konstatere en utætheds placering, hvis der konstateres vandspild indenfor matriklens område.

 

Vandmåleren skal aflæses den 30. september og indrapporteres til NK-forsyning. Aflæsningskort vil for de fleste forbrugeres vedkommende blive fremsendt pr. E-post.

 

 


Kontakt os på info@haldagervandvaerk.dk


Copyright © Haldager Vandværk

Persondatapolitik