Takstblad

Takstblad for Haldager Vandværk


Nedenstående takster er fastsat på den årlige generalforsamling og gør sig gældende for indeværende regnskabsår.

Nederst på siden kan takstbladet downloades.Driftsbidrag


Ekskl. moms

Moms

Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig med 1 (en) vandmåler

kr.

700,00

25%

Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig med 2 (to) vandmålere

kr.

1.400,00

25%

Vand per m3

kr.

4,50

25%

Grøn afgift m.m. pr. m3 til staten

kr.

6,37

25%

Fusionsafgift for forbrugere i Hårslev ifm. afdrag. (Til og med 2025)

kr.

540,00

25%

Indskud/anlægsbidrag for nye forbrugere:


Ekskl. moms

Moms

Indskud per ejendom/bolig jf. vedtægter § 5 (Indskud for medlemskab i vandværket)

kr.

15.000,00

25%

Stikledningsbidrag, afregnes efter de faktiske omkostninger dog max.

kr.

150.000,00

25%

Timeløn ved arbejde hos forbruger

kr.

200,00

25%

Stikledningsbidrag dækker for rørføring fra eksisterende hovedledning frem til matrikel. Alle udgifter vedrørende rørføring på forbrugerens matrikel afholdes af forbrugeren

inkl. målerbrønd
Gebyrer:


Ekskl. moms

Moms

Gebyr for kontrolaflæsning udført af vandværket ved manglende rettidig selvaflæsning

kr.

270,00

25%

1. rykker for manglende betaling

kr.

100,00

Momsfri

2. rykker for manglende betaling (lukke varsel)

kr.

350,00

Momsfri

Gebyr for genåbning

kr.

1.500,00

25%

Gebyr fremmøde

kr.

150,00

25%

Gebyr oplysning f.eks. Egendomsmægler-/advokatforespørgsel, fremsendelse af ekstra årsopgørelse/regning/kontoudtog mm.

kr.

500,00

25%

Særafgift jf. vedtægter § 11 (unødigt vandspild)

kr.

1.000,00

25%

Adm.omkostniner vedr. vandspild

kr.

500,00

25%

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen indtil alle forfaldne afgifter er betalt.
Ved ejer-/lejerskifte påhviler sælger/ejer at informere vandværket rettidigt samt selv at ordne mellemværende vedrørende vandafgifter, f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse.
Der tages højde for eventuelle tastefejl i ovenstående takstoversigt og der henvises i tvivlstilfælde uden undtagelse til de gældende takster fastsat på den årlige generalforsamling.Du kan downloade takstbladet her: Hent takstblad
Kontakt os på info@haldagervandvaerk.dk


Copyright © Haldager Vandværk

Persondatapolitik