Forside

Velkommen til Haldager Vandværk

 

 

Servicemeddelelse:

 

Mandag den 7. maj er der planlagt 2 reperationsarbejder på ledningsnettet. Der kan forventes afbrydelse af vandforsyningen i området omkring Fuglebjerglund samt i Krummerupområdet.

 

Forbrugerne henstilles til at kontakte formanden, hvis man har mistanke om brud eller utætheder på ledningsnetter.

 

Vi gør opmærksom på, at alle vandinstallationer på forbrugerens matrikel er forbrugerens ansvarsområde. Kun selve måleren, der i øvrigt skal være frit tilgængelig, er vandværkets ansvarsområde. Derfor bør forbrugeren i videst muligt omfang selv undersøge og forsøge at konstatere en utætheds placering, hvis der konstateres vandspild indenfor matriklens område.

 

Vandmåleren skal aflæses den 30. september og indrapporteres til NK-forsyning. Aflæsningskort vil for de fleste forbrugeres vedkommende blive fremsendt pr. E-post.

 

 

 

Copyright © Haldager Vandværk

Persondatapolitik