Forside

Velkommen til Haldager Vandværk

 

 

Servicemeddelelse:

 

Der har i dag 9. dec. været et ledningsbrud, som i større eller mindre grad påvirkede mange forbrugere, hvilket vi selvfølgelig skal beklage. På grund af trykfaldet vil enkelte forbrugere opleve, at vandet kan være lettere misfarvet/rødfarvet det næste døgns tid. Dette er på ingen måde farligt, og vandet kan godt drikkes og bruges til madlavning mv.

 

Forbrugerne henstilles til at kontakte formanden, hvis man har mistanke om brud eller utætheder på ledningsnetter.

 

Vi gør opmærksom på, at alle vandinstallationer på forbrugerens matrikel er forbrugerens ansvarsområde. Kun selve måleren, der i øvrigt skal være frit tilgængelig, er vandværkets ansvarsområde. Derfor bør forbrugeren i videst muligt omfang selv undersøge og forsøge at konstatere en utætheds placering, hvis der konstateres vandspild indenfor matriklens område.

 

Vandmåleren skal aflæses den 30. september og indrapporteres til NK-forsyning. Aflæsningskort vil for de fleste forbrugeres vedkommende blive fremsendt pr. E-post.

 

 

 

Copyright © Haldager Vandværk